Mobilfoto tjenesten avsluttes 

Mobilfoto ble i sin tid utviklet av Timeslabben. Da Timeslabben la ned sin virksomhet, ble tjenesten driftet videre av Mobinor.

På grunn av mye aktivitet i andre forretningsområder har tjenesten ikke blir videreutviklet. Som en konsekvens av dette velger vi nå å avslutte tjenesten.

Kunder som ønsker å få oversendt bilder som tidligere er innsendt, kan sende en epost forespørsel til support@mobinor.no.

Vi takker alle kunder for samarbeidet.